madebymensch staat natuurlijk niet alleen in haar zoektocht naar wat een mens is, en maakt. Sterker nog, zonder geestverwanten is er geen begripsvorming voorbij de eigen subjectieve beleving. Dat is niet noodzakelijkerwijs een cognitief, maar wel een emotioneel drama: eenzaamheid en isolatie-angst zijn over het algemeen zwaar te dragen.

Dus, ter geruststelling enerzijds, en om de nieuwsgierigheid op te wekken anderzijds, bij deze de doorverwijzingen naar, voor onze begrippen, aangesloten zielen.

De bedachtzamen wedijveren niet, staan zich nergens op voor, sluiten zich niet aan bij groepen van meer dan zes, veroordelen anderen niet. De bedachtzamen dromen van licht in opkomende nevel.